En smak av kyst Norge.

Skrin och gömmor. 

I alla tider har det funnits skrin och gömmor där människor bevarat minnen. Relikskrin kallades de. Jag vill dela ett minne jag har från en utställning i Norge. Det kom in en äldre kvinna. Hon berättade för mig att hon förlorat sin dotter. Hon letade efter ett passande skrin eller en gömma att bevara minnessaker i. Hon valde ett av mina.  Sånt kommer man i håg. Stort.

Snorre Sturlason  berättar i "Heimskringla"  "Den danska kungen Erik Emune gav ett skrin till Sigurd Jorsalafarare. "Camminskrinet" 

En kopia finns i Kastalakyrkan i kungälv. Den har inspirerad mig. Mina skrin har rest runt i de nordiska länder, Norge, Island och Sverige vid olika tillfällen. 
"En smak av kyst Norge" är från ett uppdrag i Norge. Kokbok.

”En smak av KYSTNORGE” 1997/2005 ISBN 82-516-1620-4. 

Grip.

Saltglaserat skrin.

Drake.

Raku skrin i rödlera.

Mark.

Raku skrin i vit lera.